Syntagma (Film awangardowy)

Syntagma (Film awangardowy)

film 16 mm, kolor, dźwięk, transfer na taśmę magnetyczną, zdigitalizowany, 17 min 3 s; master DVD 2012
nr inw. zone Media GmbH 01 / 2012; nr inw. dtzSp 959; zakup 2011

Dzieła artysty