Oparte VII

Oparte VII

instalacja: 25 płyt szklanych 80 × 60 cm, 25 nieregularnych
brył kamiennych, sznur biały, 300 × 700 × 500 cm
nr inw. DTZSP/208; zakup 2007

Znamiennym dla twórczości Gryta jest odniesienie się do tzw. punktu oparcia, czyli relacji bryły wobec jej podłoża. Tak też dosłownie artysta tytułuje serię kompozycji Oparte, w tym Oparte VII, w której eksponuje właśnie punkt oparcia znajdujący się w zaskakujących miejscach. Twórca chce w ten sposób wizualnie zaprzeczyć prawom ciążenia, a tym samym zaskoczyć odbiorcę oryginalnym układem brył, rozmieszczając swoje formy rzeźbiarskie w dowolnie określonej przestrzeni. W tych realizacjach duże szklane tafle łączą się w zespoły o swobodnej, acz przemyślanej konstrukcji; powiązane sznurem lub ujęte w kamienne bloki tworzą niezwykle dynamiczne, rozbudowane struktury. Instalowane w dowolnej przestrzeni wystawienniczej za każdym razem generują inne odczytania.

Dzieła artysty