Gryt Alojzy

Gryt Alojzy

Alojzy Gryt ur. w 1937 roku w Niedobrzycach. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (lata 1956-1962) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (lata 1961-1965). Pracę dyplomową obronił w 1965 roku w pracowni rzeźby architektonicznej Apolinarego Czepelewskiego. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Alojzy Gryt, architekt i rzeźbiarz, jest artystą wszechstronnym. Istotne dla twórczości artysty są jego obiekty instalacyjne w przestrzeni publicznej. W 1977 roku powstały dwie takie rzeźby architektoniczne: kompozycja przed wrocławskim Hutmenem oraz Ptaki w Chojnowie. W 1984 roku twórca wykonał ścianę w pawilonie Panoramy Racławickiej. W 1994 roku wygrał konkurs na projekt pomnika katyńskiego we Wrocławiu, którego jednak nie zrealizowano. Natomiast w 1999 roku zrealizowano inny koncept artysty: umieszczoną na wrocławskim Rynku fontannę Zdrój, która stała się tematem wielu dyskusji. Alojzy Gryt realizuje pomysły w różnorodnych materiałach: wykorzystuje szkło, kamień, brąz, ceramikę; ma na swoim koncie również doświadczenia o charakterze konceptualnym. Takim przykładam sztuki pojęciowej jest Agrafka (przewrotnie wykorzystująca ceramikę) lub List otwarty (oparty na podobnym skojarzeniu tego tworzywa z tekstem).

Niewątpliwie realizacje Gryta należy rozpatrywać w kontekście istotnych zmian, do jakich doszło w środowisku wrocławskiej, a tym samym polskiej rzeźby współczesnej już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, czego konsekwencje są czytelne w kolejnych dekadach. Gryt należy do artystów, którzy niewątpliwie wpisują się w nurt modernistycznej (a raczej neomodernistycznej) twórczości – ewoluującej i reagującej na aktualne postmodernistyczne problemy.

Andrzej Saj

Dzieła artysty

Powiązane

Sygnał / Sygnal
  • 01.12.2005 - Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006