Uciekająca pamięć (Puste Gesty)

Uciekająca pamięć (Puste Gesty)

dokumentacja performansu: 6 fotografii barwnych,
druk cyfrowy, 100 x 70 cm każda
wideodokumentacja performansu Puste Gesty,
kolor, dźwięk, 9 min 15 s
nr inw. DTZSP/866/1–7; zakup 2009

Kamera z ustalonej pozycji ukazuje frontalnie autora, który siedzi na krześle pod ścianą i wykonuje różne gesty znamionujące wysiłek przypomnienia sobie czegoś. Na posadzce widnieje napisane kredą słowo „Mariusz”. Na ścianie z tyłu, powyżej głowy artysty, widoczna jest projekcja filmu, na którym zarejestrowano ruch pojazdów przed budynkiem. Działanie zostało przeprowadzone w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji „Interakcje” w Piotrkowie Trybunalskim (w 1999 Jan Świdziński został kuratorem tego wydarzenia). Performans wpisuje się w konsekwentną strategię artysty, która wynika z jego koncepcji sztuki kontekstualnej. Twórca unika pojęciowych czy estetycznych formuł, starając się wskazywać na konkrety aktualnej sytuacji i konteksty, w jakich jest osadzona. Operuje oszczędną formą i najbardziej bezpośrednim sposobem komunikacji. Jest to typowa dla niego postać sztuki performans. Jak to kiedyś stwierdził: „performans, według słownika, ma dwa znaczenia: wykonywać własne obowiązki, powinności i – grać. Zdaję sobie sprawę, że jestem w podwójnej roli i dlatego nie chciałbym oddzielać tych dwóch znaczeń od siebie”1.

 

1 Katalog Transgresje, Wrocław 1989, nlb.