Co po / Po co

Co po / Po co

Co po / Po co. Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

redakcja: Jagoda Łagiewska

teksty: Jagoda Łagiewska, Kuba Żary
tłumaczenie: Karol Waniek korekta
proofreading: Anna Momot
projekt graficzny design: Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

fotografie: Małgorzata Kujda, © DTZSP, s. / p. 21
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, s. / p. 31
dzięki uprzejmości Artystów

cytaty: dzięki uprzejmości Artystów

ISBN 978-83-959158-2-6
Powiązane

Kolekcja 2012—2017
Tożsamość
Kolekcja 2004 – 2011