Kolekcja 2004 – 2011

Kolekcja 2004 – 2011

Kolekcja 2004 – 2011
Kolekcja sztuki współczesnej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
2004 – 2011
Pod redakcją Doroty Monkiewicz

©Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
©Muzeum Współczesne Wrocław
©Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

©Teksty
Małgorzata Dawidek Gryglicka, Krzysztof Dobrowolski, Alicja Jodko, Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Piotr Krajewski, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Marta Kubik, Piotr Lisowski, Anna Mituś, Małgorzata Miśniakiewicz, Dorota Monkiewicz, Katarzyna Poźniak, Katarzyna Roj, Andrzej Saj, Patrycja Sikora, Małgorzata Sobolewska, Adam Sobota, Piotr Stasiowski, Joanna Stembalska, Magdalena Szafkowska, Sylwia Świsłocka-Karwot

Projekt graficzny i typograficzny
Tomasz Bersz, Marian Misiak (berszmisiak.pl)

Redakcja
Ewelina Moroń, Anna Piskor

Redakcja techniczna
Dominika Sośnicka

Skład
Tomasz Bersz, Agnieszka Bernady

Obróbka Fotografii
Magdalena Grela

©Fotografie
Małgorzata Kujda

©Fotografie dodatkowe
Janusz Bochajczuk, Czesław Chwiszczuk, Leszek Fidusiewicz, Alojzy Gryt, Mirosław Łanowiecki, Dorota Podhajska, Katarzyna Poźniak, Zbigniew Kupisz, dzięki uprzejmości Centrum Sztuki WRO, Wrocław, Rafał Sosiń, dzięki uprzejmości, Galerii Sztuki Współczesnej, Bunkier Sztuki, Kraków, Sebastian Madejski, dzięki uprzejmości, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa

Fotografie archiwalne dzięki uprzejmości Artystów

Druk
argraf sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
www.argraf.pl

Wydawca
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
muzeumwspolczesne.pl

Współwydawca
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl

Wydanie pierwsze
Wrocław 2012
ISBN 978-83-63350-05-5

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego i realizowany pod mecenatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Projekt dofinansowany ze środków miasta Wrocław.

Powiązane

Zasoby naturalne
Tożsamość
Kolekcja 2012—2017