Zapraszamy do lektury Jednodniówki MWW

Zapraszamy do lektury Jednodniówki MWW

Zapraszamy do lektury Jednodniówki MWW, Wrocław 27.11.2015. Publikacja towarzyszy wystawie „jest / nie ma – prace z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych” w Muzeum Współczesnym Wrocław.

Jednodniówka MWW, Wrocław 27.11.2015
pod red. Bartka Lisa
autorzy tekstów: Michał Grzegorzek, Iwona Kałuża, Przemek Pintal
39 cm x 57,5 cm, s. 8, nakład: 2000 egz., Wrocław 2015

Publikacja w PDF do pobrania:

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/publikacje/jednodniowka-mww-wroclaw-27-11-2015/

Powiązane

Oprowadzanie po wystawie dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, z tłumaczeniem PJM!
Debaty Habeas Lounge