In Progress

In Progress
 • 19.09.2014 - Wystawy
 • In Progress
 • Sztuka mediów w Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

  19.09.2014–2.02.2015

czas: 19.09.2014–2.02.2015
miejsce: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
wernisaż: 19.09.2014, godz. 18.00, poziom 0
kuratorka: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
współpraca kuratorska: Kama Wróbel
architektura wystawy: Piotr Choromański (IP Group)
identyfikacja wizualna wystawy: Bartosz Konieczny, Grzegorz Kozak

artyści: VALIE EXPORT / Adad Hannah / Paweł Janicki / Ryszard Jędroś / Wolf Kahlen / Mirosław Emil Koch / Igor Krenz / Andrzej Lachowicz / Natalia LL / Józef Robakowski / Zygmunt Rytka / Carolee Schneemann / Konrad Smoleński / Jacek Szleszyński / Zbigniew Warpechowski / Piotr Wyrzykowski

Wystawa została przygotowana przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych we współpracy z Centrum Sztuki WRO i Muzeum Współczesnym Wrocław

in progress to wybór instalacji, zapisów filmowych, wideo oraz fotografii z lat 1965-2012 z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz audiowizualne materiały kontekstowe ze zbiorów Centrum Sztuki WRO.

Wystawa proponuje spojrzenie na historię sztuki mediów z perspektywy wrocławskiej kolekcji, próbując zidentyfikować w zbiorach prace mogące służyć jako punkty węzłowe, wytyczające chronologię i budujące narracje wokół zagadnień kluczowych dla kształtowania się dziedziny, takich jak: wideo i multimedia, performans i sztuka akcji, czas, interaktywność i sieciowość. Wybrane prace wybitnych międzynarodowych artystów, także młodszego pokolenia, to dzieła kompleksowe w swoich możliwych odczytaniach, reprezentatywne dla sztuki mediów – zjawiska nieustannie aktualizującego się wobec rozwoju technologii i nurtów kultury współczesnej.

Tytuł wystawy, nawiązując do animacji komputerowej Jacka Szleszyńskiego z 1996 roku, wskazuje na proces kształtowania się sztuki mediów, zjawiska wielokierunkowego i przebiegającego równolegle względem głównego nurtu sztuki współczesnej, a obecnie coraz bardziej zbliżającego się do jej centrum. Odnosi się także do miejsca sztuki mediów w kolekcji oraz programowej intencji kształtowania zbiorów wokół instalacji i nowych narzędzi, jakimi posługuje się ta charakterystyczna dla współczesności forma i prowadzi od fotografii, filmu i wideo, aż po media komunikacyjne.

Zakres wystawy poszerzony jest o wybór prac wideo udostępniony w formie aplikacji oraz materiały kontekstowe. Są to zapisy wywiadów z artystami sztuki nowych mediów, przeprowadzone m.in. przez Piotra Krajewskiego i Violettę Kutlubasis-Krajewską, a także Agnieszkę Kubicką-Dzieduszycką podczas Międzynarodowych Festiwali Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO, Monitora Polskiego, Biennale Sztuki Mediów WRO, oraz audycje telewizyjne realizowane przez WRO we współpracy z TVP S.A.

Transkrypcje tych wywiadów, jak i zarejestrowanych w latach 2009-2010 przez Kamę Wróbel wypowiedzi autorów dzieł prezentowanych na dotychczasowych wystawach wrocławskiej kolekcji, zostały ujęte w towarzyszącej wystawie publikacji.

Powiązane

Jest / nie ma
Wrocław konkretny
 • 13.10.2017 - Wystawy
 • Wrocław konkretny
 • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

  27.10.2017–26.03.2018
Zasoby naturalne
 • 02.10.2020 - Wystawy
 • Zasoby naturalne
 • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
  Wernisaż