ArtCticus – Struktura ekspresyjna w bieli

ArtCticus – Struktura ekspresyjna w bieli

instalacja; stal szlachetna, agregat chłodzący, woda, lód, wym. 120 × 110 × 50 cm
nr inw. DTZSP/845; zakup 2020

Instalacja Macieja Albrzykowskiego zatytułowana ArtCticus – Struktura ekspresyjna w bieli składa się z metalowej konstrukcji przypominającej kształtem papierowy statek oraz zamontowanego poniżej agregatu chłodzącego, za sprawą którego wnętrze stateczku pokrywa się z czasem warstwą szronu.

„Problematykę odwrócenia praw, będącą skutkiem wybiegającej poza porządek świata ingerencji człowieka w naturę, odnaleźć można w swoistym exemplum instalacyjnej sztuki eko-art – Strukturze ekspresyjnej w bieli, 2016 Macieja Albrzykowskiego. To obiekt składający się ze zbudowanego z metalu modelu statku, symbolu ochrony i ratunku, który wewnątrz został zalany wodą. Ta – podłączona do prądowego agregatu – na oczach widza zamarza, zamieniając naturalne, ale i logiczne prze– i znaczenie statku. Skonstruowany bowiem przez artystę obiekt, mający chronić przed wodą i lodem, mający dawać schronienie, anektuje i chroni przestrzeń zwyczajowo, ale i z natury przypisanego mu zewnętrza (sic!) – wody i lodu” – pisała Sylwia Świsłocka-Karwot na łamach czasopisma „Format” (2019).

Praca pokazywana była na Ogólnopolskiej Wystawie ZRĄB w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (2018) oraz wystawie „Zasoby naturalne. Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych” w Muzeum Współczesnym Wrocław (2020).

 

Karolina Dzimira-Zarzycka