Fragment Rysunkowy # 33, 34, 35 / 2009

Fragment Rysunkowy # 33, 34, 35 / 2009

farba polimerowa, folia; wym. 70 x 300 cm
nr inw. DTZSP/819/a-c, zakup 2018

Na tryptyk Radka Ślanego Fragment Rysunkowy # 33, 34, 35/2009 składają się trzy usytuowane horyzontalnie panele. Środkowa część ma formę podłużnego prostokąta. Dwa boczne fragmenty przylegają płaskimi bokami do centralnego panelu, a od zewnętrznej strony zakończone są obłymi, nieregularnymi wypustkami – po lewej stronie dwoma, po prawej jedną. Panele tworzy kilka warstw przezroczystej folii, połączonych na brzegu czarnym ściegiem i metalowymi nitami. Jasne tło pokrywa plątanina czarnych, czerwonych i szarych linii: nachodzących na siebie, przenikających się, chaotycznych. Rysunek nie wypełnia jednak całej przestrzeni – splątane linie układają się w zarys powtarzający mniej więcej kształt paneli. 


Artystę od lat zajmuje problem poszerzania pola rysunku i poszukiwania drogi między przedstawieniami płaskimi a przestrzennym. Jak stwierdza Anna Kania w magazynie „Format”, prace Radka Ślanego są „formalnie i wizualnie dalekie od szkiców w tradycyjnym znaczeniu ich powstawania i postrzegania. Ślany pracuje w »materii« rysunku, ale proponuje w efekcie rodzaj rzeźby-instalacji. Na tych właśnie obiektach, płaskich lub przestrzennych znajdują się jego szkice, swobodne; są to raczej abstrakcyjne kompozycje – plątaniny linii, kresek, starannie naniesione na wybrane tworzywo. […] Artysta dawno temu porzucił papier, traktowany jako płaszczyzna dla swoich prac, zastępując go różnego rodzaju tworzywami sztucznymi lub płótnem”. Efektem artystycznych poszukiwań są właśnie „Organizmy rysunkowe” i „Fragmenty rysunkowe” – prace wymykające się tradycyjnie rozumianej technice rysunku, asymilujące elementy innych dyscyplin.

Karolina Dzimira-Zarzycka