Tarczyce / Targoids

Tarczyce / Targoids

akryl, tempera, olej; płótno; wym. 80 x 80 cm
nr inw. DTZSP/817, zakup 2018

Obraz Grzegorza Sztwiertni to część cyklu malarskiego Tarczyce / Targoids, na który składają się kwadratowe płótna o wymiarach 80 x 80 cm (osiem prac, w tym dzieło z kolekcji DTZSP) oraz 100 x 100 cm (dziesięć prac). Wszystkie obrazy mają analogiczną kompozycję – centrum jasnego tła wypełniają gęsto czerwone koncentryczne okręgi. Prace powstały przez połączenie dwóch przenikających się warstw. Najpierw na powierzchnię płótna zostaje naniesione linearny rysunek rany postrzałowej, który następnie pokrywa motyw tarczy strzelniczej.

„Motywy ran postrzałowych głowy zaczerpnąłem – pisze w autorskim komentarzu Grzegorz Sztwiertnia – z kilkutomowego radzieckiego atlasu (1946–1950). Tytuł cyklu jest zarówno odniesieniem do dwóch nałożonych wizerunków, jak i bezpośrednio do niektórych (tu kluczowych) objawów występujących przy nadczynności tarczycy, takich jak: ból i pieczenie gałek ocznych, wytrzeszcz, podwójne widzenie, zaburzenie widzenia kolorów. Wykonanie tych obrazów wymagało doskonałej precyzji i koordynacji ręki i oka – jak na strzelnicy czy stole operacyjnym”. Kręgi tarczy strzelniczej można również odnieść do procesu zrastania się żywej tkanki.

Cykl Tarczyce wpisuje się w tematykę od lat podejmowaną przez Grzegorza Sztwiertnię w działalności artystycznej. „W pracach Grzegorza Sztwiertni przewija się problematyka skrajnego doświadczenia i dyscypliny ciała oraz kwestia percepcji. W niektórych oba tematy łączą się. Od początku interesowały go eksperymenty medyczne, operacje, zdeformowane ciało, miejsca, w których jednostka zostaje odłączona od społeczności (szpitale, więzienia, schroniska dla bezdomnych)” – charakteryzował twórczość artysty Karol Sienkiewicz.
Prace z cyklu pokazywane były m.in. na wystawie „Tarczyce” w Galerii m² w Warszawie (2016).

Karolina Dzimira-Zarzycka

Powiązane

DEPENDENCJE
  • 06.11.2022 - Wystawy
  • DEPENDENCJE
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    13.10–14.11.2022
DEPENDENCJE
  • 25.09.2022 - Aktualności
  • DEPENDENCJE
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    13.10–14.11.2022