K.R. 1985-1992

K.R. 1985-1992

obraz; olej; płótno; 30 x 30 cm
nr inw. DTZSP/804; zakup 2017

 Obrazy Pawła Baśnika należą do cyklu stworzonego przez artystę w 2017 roku w ramach pracy dyplomowej przygotowanej na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Promotorami pracy magisterskiej Baśnika, zatytułowanej Post mortem – obraz jako relikt osobowej świadomości, byli Łukasz Huculak oraz Wojciech Pukocz. 

W cyklu Post mortem Paweł Baśnik tworzy serię wizerunkóww estetyce nawiązującej do XIX-wiecznego malarstwa portretowego bądź ówczesnej fotografii. Przedstawione twarze są jednak zdekonstruowane, zniszczone, rozmyte, pokryte plamami, jakby nadpsute. Anita Wincencjusz-Patyna opisuje serię w następujący sposób: „Tajemnicze mistyfikacje Baśnika to cykl portretów w jakimś stopniu osadzony w połowie XIX wieku, poddawany zarówno procesom twórczym młodego malarza, jak i procesom zewnętrznym: działaniu światła, wilgoci, temperatury, reakcji werniksów, pigmentów”. W ciemnej, niemal monochromatycznej kolorystyce dominuje czerń, brąz, szarość i brudny beż.

Tytuły większości prac są skonstruowane w analogiczny sposób: z inicjałów składających się z dwóch lub trzech liter oraz z zakresu lat z XIX lub XX stulecia (w jednym przypadku z przełomu XVI i XVII wieku). Takie zestawienie sugeruje, że to inicjały portretowanej osoby oraz rok jej narodzin i śmierci. Z dziewięciu prac Baśnika w kolekcji wyłamuje się obraz Caput Mortuum – noszący odrębny tytuł oraz przedstawiającyludzką czaszkę zamiast portretu.

K.R. 1985-1992 przedstawia kompozycję zbudowaną z rozmytych, brązowych, beżowych i szarawych plam, w której dostrzec można zarys portretu młodej kobiety ukazanej en face. Jaśniejsza plama w centrum obrazu tworzy twarz, którą pokrywają czarne smugi, obfitsze w miejscu oczu. W górnej strefie widać ciemne włosy z przedziałkiem pośrodku.

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty