Mój kontekst

Mój kontekst

baner; odbitka fotograficzna czarno-biała, kredka, farba emulsyjna; tkanina, papier fotograficzny; 148 x 355 cm
nr inw. DTZSP/785; zakup 2017

Mój kontekst Lecha Mrożka to dużych rozmiarów prostokątny, podłużny baner (148 x 355 cm) wykonany z tkaniny o jednolitym, czarnym kolorze. W lewym górnym rogu znajduje się biały napis drukowanymi literami MÓJ KONTEKST, wykonany za pomocą szablonu. Pozostałą przestrzeń zajmuje nieregularna kompozycja stworzona z przymocowanych do materiału czarno-białych odbitek fotograficznych o kwadratowym formacie. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia tekst – napisany odręcznie drukowanymi literami. Fotografie przedstawiają portrety (indywidualne i grupowe), migawki z życia miasta (np. idące chodnikiem kobiety, tłum uliczny), sceny z życia prywatnego (np. para odpoczywająca na pikniku, para z niemowlęciem na rękach), a także dokumentację prac i akcji artystycznych Lecha Mrożka (np. plakat z napisem „Czy jeszcze istnieje sztuka?”).

Praca należy do serii tzw. „szmat” (określenie artysty). Jak wyjaśnia Anna Markowska w katalogu Awangarda nie biła braw. Cz. 1. Galeria Sztuki Najnowszej: „Rozwinięciem prac na papierze były powstałe w latach 1979-1981 prace na płótnach, łatwe do rozwieszenia w różnych miejscach (nie mylić z obrazami na płótnie) […], w których artysta stosował zestawienie fotografii z komentarzem słownym, zapisami rozmówi, tekstami o sztuce… […] »Szmaty« wisiały we wnętrzach i na ulicach m.in. w Płocku, Bydgoszczy i oczywiście we Wrocławiu. Ich zaskakującą formę – połączenie gazetki ściennej z rozwieszonym praniem (a więc całkowicie wykreowaną, nieodnoszącą się do zastanych form sztuki) można widzieć jako szukanie jakiejś »pierwotnej« formy w konkretnych społeczno-ekonomicznych warunkach, a nawet jako rodzaj art brut”.

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty