Mszenie-witryna

Mszenie-witryna

rzeźba; szkło, metal, chrust; 165,6 x 54,7 x 303 cm
nr inw. DTZSP/759/a-c, zakup 2016

„Witryna” należy do cyklu prac – „Mszenie”, którego ideą jest łączenie starej architektury podkarpackiej, czy raczej wykorzystanie jej detalu mszenia – uszczelniania góralskich chat, i zespolenie jej ze szkłem i stalą. Siłą realizacji jest kontrast pomiędzy „naturalnymi” elementami, przywodzącymi na myśl ciepło góralskiej chaty, a zimnym szkłem, a więc materią opisującą współczesną miejską architekturę. Geometryczny układ mszenia pionów i poziomów znajduje się na styku szyb ułożonych pod różnymi rozbieżnymi kątami. Przeźroczystość szkła pozwala na nakładanie się siatki geometrycznej linii mszenia. Podczas oglądania obiektu zachodzą relacje nieodłącznie związane z rzeźbą i architekturą, porządkowanie za pomocą pionu i poziomu, a odbicia i transparentność szkła multiplikują obraz przestrzeni i osób znajdujących się wokół obiektu. Historia pamięci miejsc z przeszłości zderza się z nową, odmienną kulturowo, sytuacją. Ciąg kreacyjny „Mszenie” został zainicjowany wystawą w galerii Awangarda BWA Wrocław w 1999 r. Do zbioru realizowanego w latach 1999 – 2009 należą prace „Witryna”, „Witryna – Mszenie”, „Mszenie” oraz „Mszenie – Ściana”.

Alicja Dobrzaniecka