Przestrzeń neuronowo-optyczna

Przestrzeń neuronowo-optyczna

3 fotografie barwne, 1 fotografia czarno-biała,
papier fotograficzny, 20 x 30 cm każda
nr inw. DTZSP/239/1–4
2 fotografie – zakup 2008
2 fotografie – dar Autora 2008

Fotografie i prace wideo z cykli Obiekty chwilowe i Obiekty nietrwałe ukazują formy powstające w zgodzie z naturą, np. kompozycje z oznakowanych kamieni, rysunki na piasku zalewane przez fale czy zmienne układy tworzone przez rzucany cień. Obiekty dynamiczne należą do cyklu instalacji realizowanych głównie w latach dwutysięcznych, składających się z kamienia, sznurkowych linek i fotografii, tworzących w przestrzeni wspólny, dynamiczny układ.

Piotr Krajewski

Dzieła artysty

Powiązane

Uff...
  • 01.12.2009 - Wystawy
  • Uff...
  • Czwarta edycja prezentacji dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    8.12.2009—31.01.2010