Infinity Kisses - The Movie

Infinity Kisses - The Movie

film wideo: kolor, dźwięk, 9 min; montaż: Carolee Schneemann, Trevor Shimizu, Rick Silva; dźwięk: Rick Silva i Carolee Schneemann; wykorzystano kolorowe fotografie 35 mm,
nr seryjny EAI: 1/29/2009; nr inw. DTZSP/530; zakup 2008

Praca Infinity Kisses – The Movie zamyka dokumentowaną przez artystkę wnikliwą obserwację inicjowanej przez zwierzę zmysłowej komunikacji z człowiekiem. Jest to animowana sekwencja fotograficznych zapisów intymnych relacji między ludźmi i kotami na podstawie autoportretów artystki i jej dwóch „całujących” kotów – Cluny’ego i Vespera, powstałych w latach 1980–1998, w tym również słynnej serii 124 kolorowych slajdów Infinity Kisses. Każdego ranka koty – najpierw Cluny (1980–1988), a potem Vesper (1990–1998) – budziły artystkę czułymi pocałunkami w twarz i usta. Trzymanym przez siebie aparatem fotograficznym Schneemann utrwalała zdecydowane kocie gesty, będące realizacją nieintencjonalnej potrzeby nawiązania zmysłowego kontaktu z wybranym człowiekiem. Powstałe w trakcie tego wieloletniego procesu fotografie i wygenerowany z nich w 2008 roku film traktują o idealnej, bezwarunkowej komunikacji i ponadgatunkowej uniwersalności zachowań i rytuałów, należących do obszaru intymności, cielesności, zmysłowości i seksualności.

Kompozycja Infinity Kisses – The Movie opiera się na jednolitej strukturze poszczególnych kadrów: każdy z nich podzielony jest na dwie części – naturalistyczną pełną fotografię i wybrany z niej, znacznie powiększony i poddany estetyzacji, często abstrakcyjny detal. Leniwy rytm pracy wyznaczają powolne przenikania i ambientowa, przypominająca kocie mruczenie warstwa dźwiękowa.

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Dzieła artysty