Komunikatory

Komunikatory

instalacja: 5 sygnalizatorów ulicznych, 5 stojaków;
2 fotografie barwne, druk cyfrowy na foli, 135 x 154 cm
i 133 x 106 cm
film wideo: Komunikatory, 2002, kolor, dźwięk, 3 min 32 s
nr inw. DTZSP/18; zakup 2005

Praca Komunikatory w swoim pierwotnym kształcie była multimedialnym działaniem w przestrzeni miejskiej przygotowanym w ramach projektu Karlsplatz podczas Roku Polskiego w Austrii (2002). Sensem tej pracy jest zmiana kontekstu znaczeniowego ikon sygnalizacji przejść dla pieszych. Zamiast typowych postaci ludzkich Bagiński użył symboli odwołujących się do świata idei: amerykańskiego dolara, symbolu tai-chi, swastyki, pacyfy, symbolu radioaktywności, mr. Smile’a itp. Ten prosty zabieg podstawienia powoduje odświeżenie znaczeń użytych pojęć, odkrywa potencjał symboli do zamykania lub otwierania dyskursów na polu semantycznym.

Powiązane

Sygnał / Sygnal
  • 01.12.2005 - Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006