Niewysłane listy z Pekinu

Niewysłane listy z Pekinu

nr inw. DTZSP/712/1-219, zakup 2015

Niewysłane listy z Pekinuto instalacja Urszuli Wilk składająca się z 200 arkuszy chińskiego papieru o wymiarach 69x240 cm i 96x180 cm pokrytego tuszem o różnych stopniach intensywności oraz o różnym sposobie kładzenia plamy barwnej.  

Praca powstawała w seriach, ale także jako poszczególne, pojedyncze, arkusze. Arkusze, składające się na Niewysłane listy z Pekinu, można podzielić na trzy grupy ze względu na sposób ułożenia i prezentacji poszczególnych elementów instalacji. Pierwsza grupa to arkusze przeznaczone do zawieszania na ścianie. Druga to grupa prac pozwijanych w kilka rulonów, które mają był kładzione na podłodze w miejscu ekspozycji. Trzecia grupa to sterty poskładanych arkuszy, które należy ustawiać na podłodze. Ze względu na to, praca może być dowolnie modyfikowana i montowana.

Kompozycja pracy, jak i również poszczególnych arkuszy, jest oparta na białoczarnym kontraście oraz zróżnicowanych sposobach operowania plamą barwną, takimi jak całościowe zamalowywanie arkuszy, pozostawianie jego większej części niezamalowanej, umieszczanie licznych plam tuszu, cienkie, jak i grube linie etc.

Instalacja Niewysłane listy z Pekinu powstała podczas pobytu artystki w Chinach w ramach stypendium MKiDN.

Jakub Zarzycki