Fotograf w kropli deszczu

Fotograf w kropli deszczu

malarstwo; płótno; olej; 92 x 121 x 3 cm (w ramie)
nr inw. DTZSP/718, zakup 2015

Obraz Zdzisława Nitki Fotograf w kropli deszczu (2008) przedstawia jaskrawo zieloną łąkę, na którą spadają cztery ogromne krople deszczu. W największej kropli, ukazanej na pierwszym planie, po lewej stronie, widać męską postać. Mężczyzna ubrany jest w brązowo-piaskowy strój pozbawiony szczegółów; być może kombinezon. Twarz zasłania trzymany przez niego aparat fotograficzny, zwrócony bezpośrednio w stronę widza. Układ rąk sugeruje, że właśnie szykuje się do zrobienia zdjęcia bądź już je robi.

Pozostałe trzy błękitne krople są kilkakrotnie mniejsze, lecz nadal nadnaturalnej wielkości. Jedna z nich wpada już prawie do kałuży usytuowanej w prawym dolnym rogu kompozycji. W wodzie odbija się niebo oraz fragment pnia drzewa o bujnej, ciemnozielonej koronie, które przedstawiono powyżej, na skraju łąki. Nad polaną rozpościera się niebieskie niebo, na którym ukazano schematycznie potraktowane sylwetki lecących czarnych ptaków. Szeroki czarny pas wyznaczający horyzont można potraktować zarówno jako zamaszystą linię oddzielającą powierzchnię łąki i nieba, jak niewysokie pasmo pagórków w oddali.

Na obrazie tym odnaleźć można cały repertuar środków charakterystycznych dla twórczości malarskiej Nitki. Zwracają uwagę m.in. dość jaskrawe, czyste kolory, zamaszyste ruchy pędzla dostrzegalne na niezamalowanym dokładnie płótnie, grube, czarne kontury ukazanych przedmiotów czy umowne potraktowanie szczegółów. W prawym dolnym rogu obrazu widoczna jest natomiast sygnatura artysty (Z. Nitka).

Karolina Dzimira

 

Dzieła artysty