Ukryte geometrie

Ukryte geometrie

Rzeźba, stal spawana, wymiary całości: 430x250x270 cm
nr inw. DTZSP/202, zakup 2012

Ukryte geometrie [pełny tytuł: Ukryte geometrie. Forma z wykorzystaniem geometrycznej siatki przestrzeni] to rzeźba Janusza Jasińskiego wykonana ze stali spawanej o wymiarach 430 x 250 x 270 cm. Składa się z trzech diagonalnie umieszczonych i nachylonych względem siebie podłużnych i przełamanych (na wysokości 5/6 lub 7/8) kawałków stali (dwa z nich są ze sobą złączone), które u swojego początku są zakończone w szpic. Stanowią one podstawę (zarówno optyczną, jak i konstrukcyjną) dla znajdującej się na nich drugiej formy, jaką jest wykonany z trzech kawałków stali element na planie zbliżonym do litery „U”. Na nim umieszczono kawałek stali, o wertykalnym zwrocie, analogiczny do tych, które tworzą podstawę dzieła. Wszystkie elementy nawiązują do form geometrycznych takich jak: prostokąt, ostrosłup i graniastosłup. Kolorystyka: dominuje tonacja szara i ciemnoszara. Kompozycja pracy jest oparta na takim zestawianiu elementów, które wzajemnie się równoważą pomimo nieregularnych odchyleń od osi rzeźby, które zagrażałyby jej stabilności. Artysta, w tytule pracy, zwracał uwagę, że opiera się ona na zastosowaniu w niej geometrycznej siatki przestrzeni.

Jakub Zarzycki