z cyklu Przeciwstawienia

z cyklu Przeciwstawienia

tusz, papier, 60 × 85 cm
nr inw. DTZSP/875; zakup 2010

Rysunki te są najważniejszym cyklem powstałym na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – miały wpływ na późniejszy sposób malowania obrazów, ponieważ problem statyki i dynamiki, idei i upadku idei istnieje do dziś w malarstwie Hałasa. Artysta przedstawione na rysunkach linie i punkty początkowo rysował „abstrakcyjnie”, a dopiero później zaczął odnajdywać je w naturze. Przeciwstawienia są próbą zrozumienia porządku natury, gdyż twórca odnalazł je jako podstawowy jej przejaw. Statyka przeciwstawia się tu dynamice, plama – linii, ciemność – jasności, kierunek – kierunkowi itd.

Andrzej Saj

Dzieła artysty