Rozdział X, Wenus

Rozdział X, Wenus

wideodokumentacja performansu: kolor, dźwięk, 10 min;
kamera: Galeria Kont w Lublinie; montaż: Andrzej
Wojtas; BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej;
ed. 1/3 + AP
nr inw. DTZSP/951; zakup 2011

Rozdział X był pierwszym performansem zrealizowanym pod nazwą Grupa Sędzia Główny; został wykonany 30.05.2003 roku w Galerii Kont w Lublinie w ramach vii Festiwalu Sztuki Performance Kontperformance. Performans nawiązuje do słynnego obrazu Sandra Botticellego Narodziny Wenus – nagie artystki stoją na postumencie w misce o kształcie muszli. Zwrócone są ku sobie, połączone pękiem plastikowych rurek, podtrzymywanych przez wbite w ich pośladki igły. Obejmują się i całują w stroboskopowym, ultrafioletowym świetle. Po kilku minutach widzowie proszeni są o wyjęcie artystek z muszli, te wychodzą i całują przypadkowe, napotkane po drodze osoby. Performansowi towarzyszy dźwięk niezrozumiałego monologu wypowiadanego męskim głosem. W tym działaniu Grupa Sędzia Główny wprowadza estetyczny dysonans, performerki balansują na granicy piękna i bólu, piękna i wstrętu. Piękna, gdyż kobiecość, którą w momencie zawiązania akcji prezentują, jest zawsze kobiecością skończoną, zamkniętą, zatem doskonale realizującą stawiane wobec niej kulturowe postulaty. Ból natomiast jest nieodłączną składową ich symbiozy, który należy rozumieć dosłownie, ale też jako metaforę kobiecej egzystencji: tutaj stał się składnikiem przyjemności, a całość była masochistyczną relacją o współzależności lub balladą o seksualnej zależności.

Joanna Stembalska

Dzieła artysty