Bez tytułu (walce)

Bez tytułu (walce)

wideoinstalacja: 3 telewizory 29";
3 walce plastikowe, wys. 25 cm, śr. 12,5 cm każdy
film wideo Bez tytułu, 1996, czarno-biały,
dźwięk, 1 min, 3 x DVD w pętli
nr inw. DTZSP/270; zakup 2008

W instalacji „Bez tytułu” Ryszard Jędroś ponownie wykorzystuje telewizyjne monitory, tym razem wzbogacone o trzy plastikowe walce, które stanowią także wizualny materiał wideo wyświetlany w różnych częstotliwościach czasowych na trzech ekranach symetrycznie ułożonych telewizorów. Na każdym ekranie są te same zapętlone nagrania, ale odtwarzane z przesunięciem czasowym. Dodatkowo plastikowe walce ustawione na monitorach tworzą pozorną wizualną jedność z tymi na ekranie. Autor powraca w tej pracy do tematu iluzji obrazu telewizyjnego w opozycji do materialności przedmiotów realnych. Walce poruszają się wertykalnie w różnym układzie, a ich ruch – tych realnych i będących tylko elektronicznym obrazem – pozostaje idealnie zsynchronizowany skutecznie zacierając granicę między obiektami realnymi a wygenerowanymi za pomocą wideo. Wykreowana rzeczywistość staje się przedłużeniem przedmiotu realnego, który funkcjonuje zarówno w świecie realnym jak i w medialnym.

Kontynuacja działań, w której zjawiska bądź przedmioty naturalne istnieją jako zapis wideo widoczna jest w późniejszych instalacjach artysty, wykorzystujących powiązane wizualnie i semantycznie obiekty i monitory albo zespoły telewizorów emitujących zapętlony i pojedynczy kadr przedstawiający określony wycinek rzeczywistości. 

Dzieła artysty