Insomnia

Insomnia

film wideo, kolor, dźwięk, muzyka COIL,
12 min 38 s, transfer z Super VHS na DVD
nr inw. DTZSP/216; zakup 2007

Insomnia to poetycka interpretacja rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych, wykorzystująca dokumentację audiowizualną wystaw grafiki i fotografii: Wrocław PKP (1992, wystawa zbiorowa) oraz  Poczekalnię Czesława Chwiszczuka (1992). Melancholijny nastrój potęguje muzyka grupy COIL. Film zrealizowany został w kolorze, ale i w mrocznej tonacji; jest niedoświetlony, sprawiający wrażenie szarego, a nawet czarno-białego, oddaje ponurość tamtej rzeczywistości. Realizowane nocą zdjęcia w zwolnionym tempie pokazują snujących się holem dworca przypadkowych przechodniów, oczekujących pasażerów, którzy przyglądają się fotografiom stanowiącym niejako ich własne odbicie – zdjęcia ukazują ludzi zmęczonych z wykrzywionym grymasem na twarzy.

Dzieła artysty

Powiązane

Trzecia Odsłona
  • 01.04.2008 - Wystawy
  • Trzecia Odsłona
  • Prezentacja dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    28.04—07.09.2008