Histeria filozofii

Histeria filozofii

5 kadrów filmu wideo, fotografia barwna,
cibachrome, 40 × 60 cm każdy, ed. 1/5
nr inw. DTZSP/324/1–5; dar Autora 2008

Fotografie przedstawiają 5 ujęć (wziętych z zapisu wideo wykonanego przez Janusza Kołodrubca) odnoszących się do performansu Histeria filozofii, jaki Jerzy Truszkowski zrealizował w Galerii Stodoła w Warszawie 17.10.1985. Fotografie te ukazują w zbliżeniu akt nacinania przez artystę skóry własnej dłoni przy pomocy skalpela. Skalpel pozostawia krwawe ślady, z których sączy się krew. Cztery fotografie przedstawiają etapy cięcia poziomej linii na wierzchniej stronie dłoni, a jedna przedstawia końcową fazę wycinania wzoru pięcioramiennej gwiazdy na wewnętrznej stronie dłoni. Intencję autora można odczytać jako wskazanie na krwawe skutki abstrakcyjnych totalitarnych koncepcji, co może być odnoszone bezpośrednio do politycznej sytuacji w Polsce połowy lat osiemdziesiątych.  Jednakże u Truszkowskiego opresyjność tradycyjnych symboli przedstawiana jest zazwyczaj jako zjawisko uniwersalne i wieloaspektowe. Znaki gwiazdy, swastyki, krzyża czy symboli plemiennych pojawiają się w wielu jego dziełach malarskich, rysunkowych, jak i w sztuce performansu. Jest to także przedmiot teoretycznych refleksji w tekstach artysty (m.in. w wydanej w 2000 roku książce).

Dzieła artysty