Portret 2

Portret 2

akryl, płótno, 100 × 90 cm
nr inw. DTZSP/72; zakup 2006

Malarstwo Harlendera konsekwentnie podąża tym samym tokiem myślenia, którego rezultatem
są prace artysty występujące w innych mediach. Formy pojawiające się w Portretach, analogicznie do przekształceń kresek, wynikają z metamorfozy kształtów rzeczywistych. Twórca zredukował je do podstawowych figur geometrycznych – koła czy trójkąta – ograniczając się do użycia wyłącznie bieli i czerni. Ta minimalizacja środków formalnych jest swego rodzaju powrotem do korzeni malarstwa lub początków sztuki w ogóle. Oszczędne formalnie prace są jakby etapem poprzedzającym jednolity koncept charakteryzujący całą twórczość Harlendera (etapem rozpatrywanym nie chronologicznie, a intelektualnie). Prace mają charakter totemiczny, znakowy i stanowią formy pierwotne, najbardziej syntetyczne i skoncentrowane.

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

Dzieła artysty

Powiązane

Trzecia Odsłona
  • 01.04.2008 - Wystawy
  • Trzecia Odsłona
  • Prezentacja dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    28.04—07.09.2008