Narastanie

Narastanie

92-elementowa rzeźba, drewno, trociny, wym. całości: 250 x 400 x 300 cm
nr inw. DTZSP/262; zakup 2008

Kompozycja Narastanie unaocznia szczególną dla stylu Aleksandra Zyśki umiejętność zachowania w tworzywie, któremu nadaje formę, jego pierwotnej ekspresji. Drewno użyte w realizacji, pomimo mechanicznej obróbki nadal pozostaje bardziej materią z kręgu natury niż kultury materialnej. Zaakcentowane są tu stałe tematy twórczości artysty: przyroda pojmowana jako proces, dążenie wszystkich form do osiągnięcia wyższego stanu, przemijanie i odradzanie. Nieuchronność procesów i ich cykliczność zawarta jest również w nadpisanej formie koła, którego instalacja zdaje się być fragmentem.