Anorexis I

Anorexis I

grafika wklęsłodrukowa, druk cyfrowy, blacha cynkowa,
5 obiektów, 200 x 100 cm każdy
nr inw. DTZSP/146–150; zakup 2006

Znajdujący się w kolekcji Zachęty cykl Anorexis z 2006 roku jest serią pięciu grafik stworzonych w technice cyfrowej. Ekspozycji towarzyszy podkład muzyczny piosenki Amandy Lear Enigma (Give a Bit of Mmh to Me). Każda z prac (utrzymanych w konwencji pop artowej) przedstawia wychudzoną kobiecą postać, do której można przyczepić za pomocą magnesów makiety ubrań. Postaci, wyraźnie nawiązujące do średniowiecznych przedstawień śmierci, są współczesną alegorią wszechobecnego pędu do osiągnięcia ideału, którego konsekwencją jest anoreksja – jadłowstręt psychiczny. Kobiety z grafik Tycz są z jednej strony ofiarami przymusu bycia perfekcyjnym (szczupłym), chociaż w efekcie przypominają odrażające szkielety, z drugiej zaś są bezwolne niczym lalki, które można dowolnie przebierać (kreować ich wygląd i zachowanie). Tym samym została zaakcentowana wszechobecność problemu anoreksji, dążenia do ideału, powielania obowiązującego modelu wyglądu i zachowania oraz utraty indywidualności, a więc kwestii definiujących dzisiejszy świat pop-kultury.

Anorexis jest jednym z cyklów prac Violi Tycz diagnozujących aktualny stan społeczeństwa.

Prace z serii Dziecko/ Dorosły (2007 / 2008) traktują o nadmiernym konsumpcjonizmie. Ekran telewizora (2007/2008) odnosi się do wszechobecności mediów w życiu współczesnego człowieka; aby zaakcentować nadmierną technicyzację teraźniejszości, artystka posługuje się terminem cybertycz. W 2010 roku autorka zaprezentowała Cyberne Tyczne, będące wizją człowieka żyjącego w przestrzeni wirtualnej, stwarzającego „naturalne” środowisko za pomocą urządzeń komputerowych. Prace artystki stanowią często efekt eksperymentów technicznych, które nawiązując wizualnie do sztuki pop artu, jednocześnie są zakorzenione głęboko w dawnej tradycji ikonograficznej, szczególnie średniowiecza i doby romantyzmu. Działalność Violi Tycz wpisuje się także w dyskurs feministyczny – w 2010 roku wzięła udział w projekcie Sztuka Matek Fundacji MaMa, prezentującym twórczość wybranych artystek.

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka