Wytwórca formy jej niezrównany producent

Wytwórca formy jej niezrównany producent

19 fotografii barwnych, druk cyfrowy na spienionym PCV:
4 fotografie 186,5 x 130 cm, 13 fotografii 43,5 x 29,5 cm,
2 fotografie 29,5 x 43,5 cm
nr inw. DTZSP/140/1-19; zakup 2006

W Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajdują się dwie serie prac Jadwigi Sawickiej. Na cykl Numery składają się lightboxy zawierające statystyczne informacje dotyczące wypadków i masakr, które zostały podane w beznamiętny, reporterski sposób. Cykl ten był pierwotnie pokazany w Galerii Naród Sobie w Poznaniu w 2003 roku. Drugi cykl, Wytwórca formy jej niezrównany producent, prezentowany w 2006 w Kordegardzie, stanowi zbiór fotografii przedstawiających witryny warszawskich sklepów, na które artystka komputerowo naniosła hasło – cytat z Dzienników Gombrowicza – w charakterystycznej dla siebie konwencji. Już na podstawie tych dwóch realizacji można spróbować określić rodzaj i specyfikę twórczości Sawickiej, choć nie wyczerpią one bogactwa form i tropów, którymi posługuje się artystka.

Piotr Stasiowski

Dzieła artysty

Powiązane

Tożsamość
  • 01.02.2007 - Wystawy
  • Tożsamość
  • Druga prezentacja stale powiększanej kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    14.02—15.04.2007