Dokumentacja projektu C.D.N.

Dokumentacja projektu C.D.N.

8 fotografii barwnych, druk cyfrowy na 4 arkuszach,
70 x 50 cm każdy;
plansza z tekstem, druk cyfrowy 70 x 100 cm
nr inw. DTZSP/304/1–5; zakup 2008

Projekt C.D.N. to ułożony z glinianych liter cytat z dzieła O powstawaniu i ginięciu Arystotelesa: Powstawanie zaś jest początkiem istnienia czegoś, co przedtem nie istniało, niszczenie zaś jest końcem istnienia czegoś, co przedtem istniało. Jednakże byt, który powstaje, nie powstaje z czystego niebytu, ani który niszczeje, nie obraca się w czysty niebyt. Powstawanie bowiem i niszczenie jest właściwe bytom, które są złożone z materii i formy, a przeto powstanie polega na tym, że w tworzywie materii pierwszej urzeczywistnia się forma, czyli postać istotowa bytu powstającego, niszczenie natomiast polega na tym, że w tworzywie materii pierwszej ginie postać istotowa bytu niszczejącego.

Instalacja ma charakter environment, które zawiesza czasowo normalne funkcje miejsca swojego dziania się. Destrukcja zależna od czynników zewnętrznych, takich jak drgania podłoża i nasłonecznienie, przebiega niejednorodnie, nawet w tej samej manifestacji, pokazując cykliczność procesu rozkładu gliny we wszystkich fazach. Sam Kosowski opisuje w ten sposób ideę instalacji: Glina staje się pretekstem do rozważań na temat czasu i przemijania. [...] Przerobiony, ponownie zaistnieje w tej samej formie, ale innej przestrzeni. Zaistnieje po to, aby powtórnie ulec zniszczeniu.

Dotychczasowe miejsca prezentacji C.D.N. to: Galeria Rzeźby w Gdańsku, Galeria ASP we Wrocławiu, Galeria Działań w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz BWA Wrocław, gdzie na wystawie konkursowej Ciąg Dalszy – Inne Media projekt uzyskał wyróżnienie honorowe.