Obraz

Obraz

tempera, płyta pilśniowa, 47 x 65 cm
nr inw. DTZSP/868; zakup 2009

Praca Kosińskiej pt. Obraz jest autotelicznym tworem, wskazującym wyłącznie na siebie przy próbie interpretacji w każdym ze swoich wymiarów odczytania. Obrazem jest tu znaczenie liter alfabetu składających się na wyraz „OBRAZ”, ich ułożenie równolegle w czterech rzędach, tworzy graficzny obraz, który otoczony proporcjonalnym passe-partout, w całości zaś oprawiony w czarną, profesjonalnie dobraną ramę, spełnia formalne i techniczne wymogi właściwe dobrze skomponowanemu obrazowi. Ta kompozycja dzieła w swojej prostocie, estetycznym minimalizmie i wyzbyciu się ego twórcy na rzecz abstrakcji, najbardziej przypomina japońską poezję krótkiej formy – haiku. Podobieństwo to nie wygląda na zamierzone działanie, odnosi się raczej do koincydencyjnej z filozofią zen refleksji, na temat dostępnych zmysłowo istotności zawartych w otaczającym świecie.

Powiązane

Co po / Po co
BOX
  • Wystawy
  • BOX
  • Wystawa dzieł sztuki ze zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    18.11.2010—2011