Obraz

Obraz

tempera, płyta pilśniowa, 47 x 65 cm
nr inw. DTZSP/868; zakup 2009

Praca Kosińskiej pt. Obraz jest autotelicznym tworem, wskazującym wyłącznie na siebie przy próbie interpretacji w każdym ze swoich wymiarów odczytania. Obrazem jest tu znaczenie liter alfabetu składających się na wyraz „OBRAZ”, ich ułożenie równolegle w czterech rzędach, tworzy graficzny obraz, który otoczony proporcjonalnym passe-partout, w całości zaś oprawiony w czarną, profesjonalnie dobraną ramę, spełnia formalne i techniczne wymogi właściwe dobrze skomponowanemu obrazowi. Ta kompozycja dzieła w swojej prostocie, estetycznym minimalizmie i wyzbyciu się ego twórcy na rzecz abstrakcji, najbardziej przypomina japońską poezję krótkiej formy – haiku. Podobieństwo to nie wygląda na zamierzone działanie, odnosi się raczej do koincydencyjnej z filozofią zen refleksji, na temat dostępnych zmysłowo istotności zawartych w otaczającym świecie.

Powiązane

Trzecia Odsłona
  • 01.04.2008 - Wystawy
  • Trzecia Odsłona
  • Prezentacja dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    28.04—07.09.2008
Sygnał / Sygnal
  • 01.12.2005 - Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006
Rysunkowa rozmowa z murami. Zachęta dla dzieci