Wyobrażenie

Wyobrażenie

instalacja: fotografia czarno-biała na arkuszach
celuloidowych, metalowy stelaż 220 × 320 × 460 cm
film wideo Wyobrażenie, 2002, czarno-biały,
bez dźwięku, 59 min 52 s
nr inw. DTZSP/42; zakup 2005

Należące do zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Wyobrażenie to praca dyplomowa Łukasza Koseli, na którą składają się przestrzenna instalacja fotograficzna i film wideo. Zawieszone w przestrzeni na różnej wysokości transparentne arkusze tworzą monumentalny obraz głowy modela, Romana, bohatera licznych prac powstałych jeszcze w czasie studiów (Głowy pana Romka, 2000 – 2002) i tuż po nich (animacja R., 2003). Odczytanie trójwymiarowego obrazu możliwe jest na wiele sposobów, zależnie od punktu obserwacji przyjętego przez widza. Zmienny ogląd przedstawionego za pomocą fotografii wizerunku skontrastowany zostaje z niemal nieruchomym, statycznym ujęciem twarzy modela na filmie wideo. Obie części pracy dopełniają się wzajemnie, i jako suma tytułowych „wyobrażeń”, tworzą niejednoznaczny portret człowieka, którego psychika pozostaje nieodgadnioną tajemnicą, niemożliwą do pokazania w sposób ostateczny.

Patrycja Sikora

Powiązane

Sygnał / Sygnal
  • 01.12.2005 - Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006