Bez tytułu

Bez tytułu

kopeć świecy, płótno, 2 obrazy w kasecie z pleksi,
200 x 200 x 11 cm każdy
nr inw. DTZSP/111–112; zakup 2006

Są to dwa korespondujące ze sobą, duże obrazy wykonane reprezentatywną dla Korola techniką kopcia świecy, utrwalone metodą opracowaną przez autora. Przedstawiają geometryczny, zrytmizowany układ złożony z kwadratów. Powtarzalność elementów jest tylko pozorna, gdyż każdy z nich po wnikliwym oglądzie okazuje się strukturą o swoistej nieregularności, wprowadzającą pulsację kompozycji, do złudzenia przypominającą spektogramowy obraz dźwięku. To porównanie ujawnia jeszcze inny potencjał zawarty w pracach twórcy – możliwość doświadczenia synestezji – widzialnej muzyki, którą te obrazy wywołują.

Powiązane