Kto tu zagląda

Kto tu zagląda

obiekt mobilny: akryl, drewno, sklejka, napęd, elementy
zasilane baterią, 34 x 26 x 12,5 cm, ed. 2/2
nr inw. DTZSP/110; zakup 2006

Praca Kto tu zagląda, znajdująca się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, to jedna z form kinetycznych realizowanych przez Piotra Jędrzejewskiego od końca lat osiemdziesiątych. Jest to drewniana skrzynka, w środku której znajduje się mechanizm uruchamiany uchyleniem drzwiczek. Precyzyjnie wykonane układy zębatek, śrub i gumek przypominają efekt pracy inżynieryjnej, jednak nie spełniają funkcji utylitarnej. Jest to cecha przewrotna w kontekście podstawowej – użytkowej – działalności artysty. Jego podstawowym polem działania pozostaje projektowanie przemysłowe, a mobile stanowią rodzaj zabawy intelektualnej, w której artysta porusza się w przestrzeni stworzonej dla przyjemności. Jędrzejewski buduje obiekty ruchome, funkcjonujące we wszystkich czterech wymiarach, przy czym najistotniejszym z nich jest czas. Są to prace interaktywne, najczęściej uruchamiane przez oglądającego (Miasto Masa Maszyna, 2007). Wychodząc z założeń konstruktywizmu, kontynuuje tradycję rzeźby kinetycznej zapoczątkowanej przez Marcela Duchampa, następnie rozwijanej przez Hansa Arpa czy Alexandra Caldera, osiągającej pełen rozkwit w latach sześćdziesiątych m.in. w pracach Jeana Tinguely. Konstrukcyjne realizacje Jędrzejewskiego przywodzą nieraz na myśl plany inżynieryjne Leonarda da Vinci (Pióra precz, czyli tam i z powrotem, 1998, Wrona, 2000). W ostatnich latach artysta realizuje prace kontestujące podstawowe idee projektowania użytkowego, przy jednoczesnej afirmacji użycia techniki w służbie artystycznego żartu (Stół - Zegar, 2008, 1 m3 sztuki, 2009). Działa niekiedy na pograniczu sztuki i nauki: w 2009 roku zrealizował dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Ćmy, będące obiektami aktywizowanymi poprzez światło i ukazującymi zasadę jego polaryzacji.

Powiązane

Trzecia Odsłona
  • 01.04.2008 - Wystawy
  • Trzecia Odsłona
  • Prezentacja dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    28.04—07.09.2008