Expanding series

Expanding series

instalacja: 40 barwnych litografii na papierze, 56 × 45 cm
każda, wym. całości: 224 × 450 cm, seria B, ed. 10
nr inw. DTZSP/96/1-40; zakup 2006

Na cykl Expanding series składa się czterdzieści minimalistycznych litografii, przedstawiających dwa czarne, miarowo rozrastające się czarne prostokąty ujęte w kolorowe ramy o różnym natężeniu i kombinacji barw. Litografie prezentowane są w czterech rzędach, z których każdy przedstawia kolejną fazę modyfikacji zależności pomiędzy prostokątem a kolorem. Lata siedemdziesiąte to dla autora czas najpełniejszej realizacji założeń sensybilizmu. Grafiki z tego okresu są wyrazem potrzeby przełożenia kwestii uniwersalnych (duchowych) na współczesny język wypowiedzi artystycznej.