Kunstbombe

Kunstbombe

7 obiektów: ceramika, metal, system optyczny,
oświetlenie, 7 stelaży stalowych,
wym. całości: 136 x 510 x 77 cm
nr inw. DTZSP/69/1-7; zakup 2005

Znajdująca się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych praca Kunstbombe to instalacja składająca się z form imitujących bomby, na powierzchni których umieszczona została łacińska sentencja VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM . Formuła ta jest alchemicznym mottem opisującym proces zmieniania bezwartościowego materiału w złoto, jednocześnie wskazującym na konieczność zgłębiania tajemnic duszy ludzkiej. Każdy z siedmiu obiektów zawiera widoczny przez otwór jeden z siedmiu rodzajów użytego metalu. Motyw maksymy VITRIOL nawiązuje do Christiana Rosenkreutza, legendarnego założyciela Bractwa Różanego Krzyża i alegorycznego adepta sztuki alchemicznej. Instalacja jest przykładem wcześniejszej fazy twórczości Bajera, koncentrującego się w tamtym czasie na zagadnieniach egzystencjalnych, duchowych oraz dziejowych. Artysta nadaje historyzujące formy swoim pracom, które – w kontekście dziejów Wrocławia, niegdysiejszego niemieckiego miasta – nabierają dwuznacznej wymowy i sprawiają (fałszywe) wrażenie fascynacji twórcy ustrojami totalitarnymi. Jednocześnie sens dzieł wskazuje na głęboko kontemplacyjne podejście artysty do życia. Podobnie jest w przypadku pracy z tego samego okresu, Mobilnego epitafium Angelusa Silesiusa z 1999 roku, krytykującego powojenną politykę władz Polski – epitafium (w rzeczywistości usunięte po II wojnie światowej z jednego z kościołów wrocławskich) upamiętnia niemieckiego poetę religijnego.

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

Dzieła artysty

Powiązane

Trzecia Odsłona
  • 01.04.2008 - Wystawy
  • Trzecia Odsłona
  • Prezentacja dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    28.04—07.09.2008