Trojanowska Anna

Trojanowska Anna

Anna Trojanowska (ur. 1978) – polska artystka zajmująca się grafiką warsztatową (przede wszystkim litografią na marmurze i technikami eksperymentalnymi w druku płaskim), a także animacją i projektowaniem interfejsu graficznego.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2002). Od 2003 roku pracuje na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni – początkowo w pracowni Litografii i Promocji Grafiki prowadzonej przez Pawła Frąckiewicza, a od 2015 roku w autorskiej pracowni Projektowania Interfejsu Graficznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską, a w 2019 uzyskała habilitację.

Prace artystki są doceniane na wystawach, festiwalach i konkursach graficznych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji. Dotychczas Trojanowska wzięła udział w ponad 230 wystawach w Polsce oraz za granicą. Otrzymała ponad 40 nagród i wyróżnień, m.in. I nagrodę na Biennale TGB-eMe Miniestampa w Mexico City (Meksyk, 2019), wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Artystycznej „Grafiteka” w Warszawie (2019), nagrodę główną na International Biennial of Lithography w Belgradzie (Serbia, 2018) czy wyróżnienie honorowe na Biennial International Miniature Print Exhibition w Vancouver (Kanada, 2018). W 2004 roku została laureatką I edycji programu stypendialnego „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trojanowska konsekwentnie eksploruje możliwości technologiczne litografii. „Stopniowo zainteresowanie obrazowaniem przy użyciu techniki zastąpione zostało przez zainteresowanie samą techniką. Prowadząc różnorodne doświadczenia, artystka badała reakcje kamienia litograficznego. Ich efektem było powstanie »Owoców kamienia« – niezwykle »wysmakowanych«, nieprzedstawiających grafik, o zniuansowanych wartościach wizualnych, wyzyskujących potencjalne możliwości techniki” – pisała w „Formacie” (2013) Dorota Miłkowska, sytuując Trojanowską w grupie Wrocławskiej Szkoły Grafiki. Warsztatowe eksperymenty i poszukiwania artystka podjęła w pracy doktorskiej i kontynuowała w pracy habilitacyjnej oraz kolejnych cyklach graficznych, takich jak Shades oraz Schemat randomizacji. Swoją wiedzą dzieli się na warsztatach i wykładach oraz prowadząc portal litografia.pl. „Ogromny potencjał kamienia jest dla mnie nieustającym źródłem inspiracji. Granice kodów zaprojektowanych przez człowieka na potrzeby przedstawiania wielowymiarowej rzeczywistości na dwóch wymiarach papieru skłaniają mnie do ciągłego poszukiwania i demaskowania luk i nieścisłości tego systemu” – stwierdza artystka.

W kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajduje się zestaw dwóch litografii Anny Trojanowskiej z cyklu Schemat randomizacji (2018).

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty