Dobiszewski Tomasz

Dobiszewski Tomasz

Tomasz Dobiszewski (ur. 1977) – polski artysta zajmujący się fotografią, animacją, wideo, instalacjami multimedialnymi, happeningami, mail artem oraz książką artystyczną. W 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom obronił w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Krzysztofa J. Baranowskiego i Stefana Wojneckiego.
Otrzymał m.in. Stypendium im. Jerzego Grotowskiego za osiągnięcia w dziedzinie sztuki (2017), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012) oraz I nagrodę w VII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym im. Edwarda Hartwiga w Lublinie (2004). Był współorganizatorem i członkiem rady programowej Przeglądu Fotografii SZKLARNIA w Bydgoszczy (2008). Współpracował również z multimedialnymi grupami „FUgg”, „laubyn” i „6_3”.

Swoje prace pokazywał na wystawach indywidualnych w całej Polsce, m.in. w Bunkrze Sztuki w Krakowie („Drobne nieobecności”, 2014), Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy („Fiksacje”, 2012), Galeria Foto-Medium-Art w Krakowie („Against seeing”, 2009). Brał także udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce oraz za granicą – m.in. w Stanach Zjednoczonych („Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography”, Boston, 2007) , Wielkiej Brytanii („Poetics of Light”, Bradford, 2017), Francji („La carte et le territoire”, Paryż, 2017) czy w Niemczech („Show me Yours”, Mannheim, 2009).
„W swoich działaniach nie zachowuję się konsekwentnie, przynajmniej w kwestii formy czy medium. Najważniejsza dla mnie jest idea, dopiero potem szukam najbardziej adekwatnego narzędzia do zrealizowania danej pracy. Twórczość jest dla mnie swoistym laboratorium, polem do eksperymentowania, testowania, nakłuwania. Sprawdzam, czy potrafię zwizualizować sobie, lub zrealizować in praxis, wymyślone przez siebie idee” – mówił o swojej twórczości w rozmowie z Krzysztofem Siatką przy okazji wystawy „Desygnaty” w krakowskim Bunkrze Sztuki (2013).

Prace artysty należą do zbiorów publicznych w Polsce (Bunkier Sztuki w Krakowie, Galeria Sztuki Nowoczesnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi) i za granicą (Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum (USA), a także do kolekcji prywatnych.

W zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajduje się instalacja Tomasza Dobiszewskiego Tracking the sun z 2017 roku.

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty