Piotr C. Kowalski

Piotr C. Kowalski

Piotr C. Kowalski (ur. 1951) – polski artysta zajmujący się malarstwem. W 1978 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (dziś Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. W latach 2010-2014 był kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie prowadzi X Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Pracownię Gościnną w Katedrze Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Od lat 80. regularnie pokazuje swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne (część wspólnie z Joanną Janiak): „Obraz przejściowy” w Centrum Kultury Zamek (Poznań, 2017), „Obrazy przejściowe. Grünberg – Zielona Góra” w Muzeum Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra, 2017), „Sehr wichtige Ausstellung II” w Museum Junge Kunst (Frankfurt nad Odrą, 2015), „Malarstwo smaczne” w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego (Opole, 2014), „Obrazy uniwersalne, lokalne i domowe” w MCSW Elektrownia (Radom, 2012), „Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski” w Galerii Pies (Poznań, 2011).
Laureat m.in. II Nagrody na XXXIII Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa „Bielska Jesień”, (Bielsko-Biała, 1997) oraz licznych nagród rektorskich za działalność dydaktyczną i artystyczną. W latach 1981, 1983, 1990, 1998 otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Sztuki, a w 2005 roku został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Piotr C. Kowalski sam określa się jako „Autor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. ŻYWA NATURA”, wśród których można wymienić np. Obrazy przejściowe czy Obrazy mroźne. „Wpisywanie się w naturę jest dla Piotra C. Kowalskiego głównym motywem działania. Ten imperatyw wypędza go domu, każe opuszczać pracownię, iść w przestrzeń. […] Utożsamianie się z otoczeniem doprowadza w konsekwencji, że jego obrazy nie tylko zatracają swoje ograniczenia tworzywami naturalnymi. »To, co jest pod ręką«, jak mówi sam autor: liście, ziemia, jagody itp. Powstanie obrazu staje się improwizacją” – charakteryzował twórczość artysty Konrad Jarodzki.
Prace artysty należą do licznych kolekcji publicznych, wśród których można wymienić m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Zachętę Narodową Galerię Sztuki w Warszawie. Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Drents Museum w Assen (Holandia), Galerię Miejską Arsenał w Poznań, Szczecińską Zachętę Sztuki Współczesnej, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Okręgowe w Kaliszu oraz Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu.
W zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajdują dwie prace Piotra C. Kowalskiego z cyklu Obrazy przejściowe: LWÓW – LVIV, 21 sierpnia 2016 oraz BRESLAU – WROCŁAW, 21 czerwca 2016.
Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty