Kozłowski Marcin

Kozłowski Marcin

Marcin Kozłowski, ur. w 1984 r. w Działdowie. W latach 2008–2013 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach prof. Andrzeja Rysińskiego (2008–2009), prof. Jarosława Modzelewskiego (2009–2011) i prof. Wojciecha Cieśniewskiego (2011–2013). Jest asystentem na rodzimym wydziale. W 2013 r. brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Akcja: Kreacja w Warszawie, uzyskując wyróżnienie, w 2014 roku został finalistą Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa PROMOCJE w Galerii Sztuki w Legnicy. W tym samym roku był autorem indywidualnej wystawy w Galerii Beta 16 w Warszawie. W 2016 r. wziął udział w 12. Konkursie Gepperta w galerii Awangarda BWA Wrocław.

Marcin Kozłowski porusza się w konwencji abstrakcji geometrycznej, bada możliwości symetrii w malarstwie, zaburza ją. Niekiedy w jego pracach można odnaleźć odniesienia do op-artu. Posługuje się znakiem, który posiada wartość zarówno symboliczną jak i ornamentalną. Poprzez kolorystykę (czerwienie, złoto, błękity, czerń) nasuwają się analogie do prawosławnych ikon, przede wszystkim w sposobie traktowania barwy jako nośnika określonych treści. Malarstwo artysty wywodzi się z tradycji polskiego abstrakcjonizmu. Jest bardzo przemyślane, zniuansowane, dowodzi wielkiej dyscypliny twórczej.

Alicja Dobrzaniecka

Dzieła artysty