Łubiński Sebastian

Łubiński Sebastian

Sebastian Łubiński (ur. 1984) – polski grafik i rysownik. Asystent na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

W latach 2005-2007 studiował konserwację i restaurację dzieł sztuki w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej i Zarządzania we Wrocławiu. Uzyskał tytuł licencjata (2011), później magistra (2013) na kierunku wzornictwo, a następnie ukończył studia w zakresie grafiki artystycznej oraz grafiki projektowej w 2015 (ASP we Wrocławiu). Otrzymał wówczas nagrodę Rektora ASP we Wrocławiu za Najlepszy Dyplom. W 2020 roku na macierzystej uczelni uzyskał na podstawie pracy pt. Initium – pierwotny warsztat graficzny inspiracją do rozważań nad pojęciem początku stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki (promotor: Przemysław Tyszkiewicz).

Łubiński kilkukrotnie otrzymał stypendia i nagrody krajowe oraz zagraniczne, m.in. stypendium zagraniczne na pobyt w University of Knoxville USA (2014), I Nagrodę w kategorii „Rysunek”, OSTEN International Biennial of Drawing (Skopje, 2018), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (2018/2019).
Od 2007 regularnie bierze udział w wystawach. Do najważniejszych wystaw indywidualnych artysty można zaliczyć: „Horyzont Zdarzeń” (Galeria 3 Ramy, 2014), „Najlepszy dyplom ASP Wrocław” (wystawa w ramach Think Thank lab Triennale, Galeria Szewska Pasja, Wrocław, 2016), „Arena zdarzeń” (Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław, 2017).

Wybrane wystawy zbiorowe: „DyploMY’15” (BWA Awangarda, Wrocław, 2015), „Wystawa zbiorowa Wrocławskiej Szkoły Grafiki na SGC International Printmaking Conference” (Knoxville, USA 2015), OSTEN International Biennial of Drawing (Cifte Hanmmam, Skopje, 2018), 6th Guanlan International Print Biennial (China Printmaking Museum, Guanlan, Chiny 2019).

Łubiński w swojej twórczości posługuje się rysunkiem (ołówek, węgiel na papierze) i technikami graficznymi (intaglio, sucha igła, akwatinta). Jego prace mają charakter monochromatyczny (czerń i biel) i skupiają się na wydobywaniu walorów rysunkowych i graficznych.
W kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu znajduje się cykl trzech prac Łubińskiego pt. Horyzont zdarzeń.

Jakub Zarzycki

ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
Strona pracownicza Sebastiana Łubińskiego (wraz z biogramem) na stronie ASP Wrocław
https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=2269&__seoName=%C5%81ubi%C5%84ski+Sebastian&page=1
Strona internetowa artysty wraz z CV
https://sebastianlubinski.wixsite.com/sebastianlubinski
Informacja o uzyskaniu przez artystę stopnia doktora
https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=2301&__seoName=Sebastian+%C5%81ubi%C5%84ski
Sebastian Łubiński, Initium, tactus, ens – doświadczanie początku warsztatem artystycznym, „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” 2019, t. 27, s. 146-162 [komentarz artysty do doktorskiej pracy dyplomowej]
https://wuwr.pl/dyskurs/article/view/10653
Biogram artysty oraz wykaz wystaw na stronie Galerii Platon we Wrocławiu
http://platon.pl/artysta/sebastian-lubinski/
Biogram artysty i wykaz wystaw na stronie Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie
http://www.dyplomy.triennial.cracow.pl/diplom/sebastian-lubinski
Wywiad z artystą na temat jego twórczości
https://dokis.pl/files/view/644
Dokumentacja fotograficzna wystawy Najlepszy dyplom ASP Wrocław (Galeria Szewska Pasja, Wrocław, 2016)
https://trwro.pl/en/wystawy-ttt/szewska-pasja
Dokumentacja fotograficzna wystawy „DyploMY’15” (BWA Awangarda, Wrocław, 2015) – „Magazyn Szum”, 26.11.2015
https://magazynszum.pl/my15-najlepsze-dyplomy-asp-we-wroclawiu/
Dokumentacja fotograficzna wystawy „DyploMY’15” (BWA Awangarda, Wrocław, 2015) – „Gazeta Wyborcza Wrocław”, 27.10.2015
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/51,35750,19098149.html?i=11
Dorota Miłkowska, Wrocławska Szkoła Grafiki, „Format” 2013, nr 1-2 (65), s. 28-33.
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30207/edition/27318/content

Dzieła artysty