Wasilewski Andrzej

Wasilewski Andrzej

Andrzej Wasilewski ur. 1975 w Toruniu. Dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 2000. Mieszka  i pracuje w Toruniu.

Prace Wasilewskiego wpisują się w perspektywę problematyki post humanistycznej. Ich głównym tematem jest badanie współczesnego statusu człowieka w relacji do techniki, komunikacji, statystyki, procedur badawczych czy masowych mediów, których dominacja pociągnęła za sobą dezaktualizację dotychczasowego ugruntowania etyki, twórczości, wreszcie samej idei autorstwa. Realizacje Wasilewskiego przyjmują najczęściej formę skomplikowanych, katastroficznych instalacji, których forma (użycie płynów infuzyjnych wprowadzanych w obieg przez kroplówki) budzi skojarzenia z aparaturą medyczną sztucznie podtrzymującą funkcje życiowe ludzkiego organizmu. Procesy fizjologiczne zastąpione zostały jednak w tych instalacjach przez zapętlone przebiegi cyfrowych danych. Sygnały audio i wideo, zarejestrowane przez kamery, dane statystyczne pobrane z sieci, przetwarzane przez algorytmy, rozdzielane i powielane, są transmitowane przez kłębowiska kabli, nadzorowane przez monitory i zakłócane przez interaktywne mechanizmy. Obsesyjny nadmiar wskazówek technicznych, instrukcji i parametrów mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tych “ciał” ujawnia jednocześnie składnię i język konkurencyjne do składni i semantyki “ludzkiego” przekazu. Maszynowa interpretacja pojęć, symboli, a nawet całych tekstów (“Oda do młodości” Mickiewicza) pozbawiając je pierwotnych sensów, buduje nową estetyczną płaszczyznę.

Anna Mituś

Dzieła artysty