Kozłowska Barbara

Kozłowska Barbara

Barbara Kozłowska ur. 4 grudnia 1940 roku w Tarnobrzegu, zm. 27 grudnia 2008 roku we Wrocławiu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie w 1965 roku obroniła pracę dyplomową z zakresu malarstwa architektonicznego. Artystka pracowała na pograniczu dziedzin: malarstwa, rysunku, rzeźby; interesowały ją akcje parateatralne, poezjografia, działania w krajobrazie; realizowała prace wideo i performanse. Była autorką manifestów i tekstów z zakresu teorii sztuki. Uczestniczyła m.in. w Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70, Plenerze Osieki,’70, Zjeździe Marzycieli, Atelier ’72, ruchu Poezji Konkretnej. W latach 1972–1981 i 1989–1993 prowadziła założoną w swojej pracowni niezależną galerię Babel.

Podczas podróży Barbary Kozłowskiej nad Bajkał (Syberia) w 1967 roku po raz pierwszy uobecniła się w sztuce tej artystki idea linii. Usypane z piasku stożki (pokrewne syberyjskim stożkowatym górom Bajkału) ustawione w linię wyznaczały wówczas odkrywaną przez odpływy przestrzeń plaży. Zadaniem linii było ustalenie miejsc styku lądu i morza jako synonimów znanego i nieznanego, zdefiniowanego formą i jej pozbawionego. Od tego czasu koncepcja linii stanie się lejtmotywem sztuki Kozłowskiej. Przybierze też różne formy: pojawi się między innymi jako główny wątek tekstów teoretycznych artystki; uobecni podczas przeprowadzanych performansów; można ją będzie odnaleźć w pracach rysunkowych, jako ślady podróży, wykres toru łączącego dwa zakodowane przez historię punkty; w realizacjach fotograficznych przybierze postać notacji czasu; natomiast w tworzonych przez artystkę od początku lat siedemdziesiątych pracach tekstowo-wizualnych funkcjonować będzie jako linia pisma. Od 1970 roku w manifeście Punkt widzenia koncepcja linii zostanie rozbudowana o ideę punktu zaprezentowaną przez Kozłowską podczas zrealizowanego w Galerii X performansu pod tym samym tytułem. Ostatnim etapem pracy z linią wyłaniającą się z punktu jest w praktyce Barbary Kozłowskiej namysł nad formą i znaczeniem litery T˙.

Małgorzata Dawidek Gryglicka

Dzieła artysty

Powiązane

Sygnał / Sygnal
  • 01.12.2005 - Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006