Afekt (film w PJM)

Afekt (film w PJM)

Na filmie tłumaczka Aleksandra Szalek-Palmowska miga tekst o dziele Afekt Anny Bujak.

>> LINK DO FILMU NA FACEBOOK

Powiązane

DEPENDENCJE
Debaty Habeas Lounge