Afekt (film w PJM)

Afekt (film w PJM)

Na filmie tłumaczka Aleksandra Szalek-Palmowska miga tekst o dziele Afekt Anny Bujak.

>> LINK DO FILMU NA FACEBOOK

Powiązane

DEPENDENCJE
  • 25.09.2022 - Aktualności
  • DEPENDENCJE
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    13.10–14.11.2022