Tożsamość

Tożsamość

Publikacja towarzyszy wystawie „Tożsamość”
Muzeum Architektury we Wrocławiu 14.02 — 15.04.2007
Kurator wystawy: Sylwia Świsłocka-Karwot

Wydawca: Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Redakcja: Sylwia Świsłocka-Karwot
Tłumaczenie i opracowanie tekstów angielskich: Sherill Howard Pociecha
Korekta: Katarzyna Sokulska
Opracowanie graficzne i projekt okładki: Patrycja Mastej
Druk: Drukarnia Triada, ul. Czechowicka 9, 52-016 Wrocław

Katalog zrealizowano ze środków Miasta Wrocław

Powiązane