Zrób coś ze sobą dziewczyno

Zrób coś ze sobą dziewczyno

sangwina, papier, 3 części, 180 × 100 cm każda
nr inw. DTZSP/35 /a–c; zakup 2005

Cztery zestawy prac znajdujące się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych należą do jednej, powstałej w 2003 roku serii obrazów pod wspólnym tytułem “Zrób coś ze sobą dziewczyno”. Ich tematyka wpisuje się w problemy podejmowane przez artystkę m.in. w papierowych reliefach i dotyczą sytuacji oraz wyborów współczesnej młodej kobiety. Wszystkie prace z tego cyklu łączy oszczędna estetyka zastosowanych środków wyrazu, komiksowy charakter, konturowe, sumaryczne ujęcia postaci i otoczenia. Charakterystyczny jest podział obrazu na części oraz wspólne dla wszystkich elementów jednobarwne, ciemnoczerwone tło, z którego przedstawienie wyłania się przy pomocy białej, wyskrobanej w sangwinie linii. Rozwiązania formalne unifikują wszystkie fragmenty w jedną całość, którą oglądać można jak kolejne klatki z tego samego filmu. Tytuł serii pochodzi od rysunkowego tryptyku, przedstawiającego dziewczynę w pokoju na poddaszu. Scena podzielona została na równe części, składające się na wizerunek samotnej postaci, stojącej w negliżu w skromnie umeblowanym pomieszczeniu. Bohaterce towarzyszy jedynie pies i odłączona z kontaktu maszyna do szycia - symbol "typowo kobiecego", czasochłonnego zajęcia. Młoda kobieta zwraca w zamyśleniu swój wzrok gdzieś poza obraz i otaczający ją, ciasny świat. Tytułowe hasło "Zrób coś ze sobą dziewczyno", wypisane poniżej, jest z jednej strony wezwaniem do zdecydowanego działania, a z drugiej - wyrazem niezadowolenia i sprzeciwu wobec bezbarwności i konwenansów życia.

Dzieła artysty

Powiązane

Sygnał / Sygnal
  • 01.12.2005 - Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006